Beskrivelse

Navn: Golden Mountain 2 (Ryfylkeheiene)
Størrelse: 60 cm x 90 cm
Forklaring: Akrylmaleri, mye struktur
Pris: Solgt
KA: