Beskrivelse

Navn: Gullstrupen og gullregnet
Størrelse: 50 cm x 50 cm
Forklaring: Akryl og Powertex struktur, sandpasta
Pris: kr 3000,- m/BKH